Home » Miten korona vaikuttaa varhaiskasvatuksen henkilöstön työhön?

Miten korona vaikuttaa varhaiskasvatuksen henkilöstön työhön?

by Iida Åfeldt

Työntekijät ottavat riskin terveyden uhalla

Korona tuo jokaiselle ammattiryhmälle omat haasteensa. Sitä se tuo myös varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatus on auki ja toimii kaikesta huolimatta. Jokainen työtekijä ottaa omalta osaltaan riskin tullessaan töihin, sillä kontakteja tulee päivän aikana väistämättä. Töissä on myös riskiryhmään kuuluvia työntekijöitä. Monen työntekijän perheestä löytyy riskiryhmäläisiä tai lähipiiristä. Työntekijät ovat velvoitettuja tekemään töitä ns. etulinjassa.

Työntekijöillä on huoli omasta ja läheisten terveydestä. Monesti ajattelen itsekin, että onko työnantajan tekemät toimet turvallisuuden eteen riittäviä? Siivouksen ja hygienian tasoon on kiinnitetty huomiota ja vanhempia ohjeistettu pesemään kädet tuodessa ja hakiessa lasta sekä välttämään turhaa liikkumista päiväkodin sisällä. Jossain vanhempia on ohjeistettu tuomaan ja hakemaan lapset ainoastaan ovelta tulematta ollenkaan sisälle. Varhaiskasvatussuunnitelma -keskustelut on siirretty syksyyn tai pidetään etänä kontaktien minimoimiseksi. Mutta onko nämä riittäviä toimia? Henkilökunnan kesken huomioidaan riittävä etäisyys, mutta lasten kanssa sitä on melko mahdotonta ylläpitää. Pienten lasten kanssa oleminen on fyysistä.

Vanhempia on suositeltu järjestämään lasten hoito kotona, jos se vain on mahdollista. Tästä syystä lapsia on vähän ja henkilökuntaa voi olla suhdelukuihin nähden yllin kyllin paikalla. Vähäinen lapsimäärä toki suojaa kaikkia, niin henkilökuntaa kuin varhaiskasvatuksessa olevia lapsia kuin kotona oleviakin. Mutta tässä tulee myös monta ongelmaa vastaan.

Lomautukset pelottaa ja lapsiryhmiä yhdistellään

Useat kunnat ovat tehneet sen päätöksen, ettei asiakkaiden tarvitse maksaa poikkeusajalta varhaiskasvatusmaksuja. Se on todellakin ymmärrettävää ja perheiden kannalta oikea päätös. Kunnille kyseessä on kuitenkin iso taloudellinen menetys. Varhaiskasvatuksessa henkilökuntaa on liikaa ja siitäkin koituu kustannuksia. Monissa yksityisissä päiväkodeissa työntekijät ovat lomautettu ja monet ovat yt-neuvotteluiden piirissä. Kunnallisellakaan puolella lomautuksilta ei ole vältytty, vaan joissain kunnissa työntekijöitä on lomautettu tai tullaan lomauttamaan. Määräaikaisia työsuhteita ei jatketa ja pitkät sijaisuudet päättyvät. Varhaiskasvatuksessa on paljon lähihoitajia töissä ja heidät voidaan tarvittaessa sijoittaa töihin terveydenhuoltoon.

Tällä hetkellä monissa kunnissa on määrätty pitämään vuoden 2019 lomat sekä säästövapaat. Lisäksi työntekijöitä kehotetaan pitämään nyt lomia tai ottamaan palkatonta. Kesän suhteen tilanne on hyvin avoin ja työntekijöitä huolettaa lomiensa tilanne. Voi olla, että varhaiskasvatuksen toimintaa ei voikkaan supistaa kesäksi samaan tapaan kuin aiempina kesinä. Perheet saattavat nyt pitää lomiaan tai olla lomautettuina. Kesällä voikin olla töitä, jolloin perheen lapsilla on myös hoidon tarve ja tämä vaikuttaa alan työntekijöiden kesälomiin. Kesälomakausi on toukokuusta syyskuuhun, eli lomalle voikin päästä toukokuussa tai vaikka syyskuussa heinäkuun sijaan. Kaikki tämä epävarmuus tuo stressiä ja kuormitusta jokaiselle työntekijälle. On huolta työn jatkuvuudesta ja talouden turvaamisesta, huoli siirtymisestä toisiin työtehtäviin ja huoli omasta sekä läheisten terveydestä. Epävarmuus omista lomista, jotka voivat vaikuttaa oman perheen lomiin ja kesän suunnitelmiin.

Kaikki tämä on myös joissain kunnissa johtanut siihen, että päiväkoteja on voitu yhdistää, lapset keskittää yhteen päiväkotiin ja muut sulkea tai lapsiryhmiä yhdistää tai sekottaa. Se taas johtaa suurempiin lapsiryhmiin ja kontaktien lisääntymiseen. Ohjeistus on ollut, ettei ryhmiä tulisi yhdistää hallituksen linjauksen mukaan. Helsingissä, jossa itse työskentelen, on linjattu, ettei lapsiryhmiä yhdistetä. Toimimme pienissä ryhmissä niin normaalisti, kuin näissä olosuhteissa voimme. Päiväkodin muissa ryhmissä ei vierailla ja muiden ryhmien kanssa kontakteja vältetään. Ulkoilut hoidetaan porrastetusti sekä eteistiloissa pukeminen ja riisuminen. Toimintaa voi toteuttaa sisällä sekä ulkona ja liikkua esim. lähimetsässä, eli retkeily ei ole täysin kiellettyä. Poikkeusolosuhteissa on myös ohjeistettu, ettei normaali suhdeluku ole validi, vaan aikuisia saa nyt olla enemmän suhteessa lasten määrään.

Varhaiskasvatus ei ole valmis etäopetukseen

Koronasta johtuen uusia säädöksiä ja ohjeistuksia tulee viikottain. On jatkuvasti oltava tietoinen uusista toimintaohjeista. Suurin osa varhaiskasvatukseen normaalisti osallistuvista lapsista on kotona, jolloin on myös huolta lasten ja perheen hyvinvoinnista ja jaksamisesta kotona. Miten perheisiin pidetään yhteyttä? Mitä, jos perheeseen ei saada yhteyttä?  Tällä hetkellä perheiden kanssa pääasiallisesti pidetään yhteyttä sähköpostilla ja puhelimitse viikottain tai tarpeen mukaan. Tilanne on ajanut myös varhaiskasvatuksen miettimään etäopetuksen mahdollisuuksia. Varhaiskasvatuksessa ei ole ollut siihen juuri minkäänlaisia valmiuksia eikä työntekijät ole etäopetusvelvollisia. Kuitenkin nyt kovasti mietitään uusia varhaiskasvatuksen muotoja. Varhaiskasvatuksen käytössä ei ole palvelua, jossa viestien, kuvien ja videoiden jakaminen olisi turvallista ja suojattua. Tälläiselle olisi kuitenkin valtava tarve ja se helpottaisi yhteydenpitoa sekä materiaalin jakoa niin lasten kuin huoltajienkin kanssa.

Välineistö on myös hyvin olematonta etämuotoiselle varhaiskasvatukselle. Älypuhelimet ja tabletit ovat olleet käytössä vain hetken ja tuskin kaikissa kunnissa on edelleenkään. Ennen äitiyslomaani kaksi vuotta sitten oli ryhmässäni vanhanaikainen Nokia. Edelleen päiväkodeissa on yhteiskäyttöpuhelimia, eikä henkilökohtaisia työpuhelimia. Vasta nyt on puhuttu henkilökunnan mahdollisuudesta etätyöhön. Tällä hetkellä Helsingissä  varhaiskasvatuksen opettajille on tulossa kannettavat, joilla suunnittelua, arviointia ja kehittämistä voisi tehdä etänä. Siihen on varattu noin 5 tuntia viikkotyöajasta ja sen toteutuminen yhtäjaksoisesti ilman keskeytyksiä on usein hyvin vaikeaa työpaikalla jo rauhallisten työtilojen puutteen vuoksi. Toivottavasti vallitseva tilanne toisi pysyviä muutoksia ja etätyö kehittyisi. Olisi mahtavaa jatkossakin pitää keskusteluita ja palavereita etänä Teamsin tai Skypen välityksellä. Osalle vanhemmista sellainen olisi myös helpommin järjestettävissä työpäivän aikana. Mahdollisesti myös yhteistyön muodot ja yhteydenpito laajentuisivat.

Pienemmät ryhmät myös tulevaisuudessa

Varhaiskasvatuksen merkitys on korostunut  yhteiskunnan kriittisen tilanteen myötä. Varhaiskasvatus on osoittautunut todella tärkeäksi yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Toivonkin, että poikkeustilanteen myötä nähtäisiin työn arvo, mutta myös pienempien ryhmäkokojen vaikutus työlle ja työhyvinvoinnille. Olen aivan varma, että henkilökunta jaksaisi paremmin työssä ja työpoissaoloja olisi vähemmän. Lisäksi myös lapset olisivat terveempiä ja vanhempien ei tarvitsisi olla niin usein omasta töistä pois hoitaakseen heitä. Olen itse huomannut, että vähäinen lapsimäärä on antanut aikaa tutustua lapsiin aivan uudella tapaa ja antaa heille hyvinkin yksilöllistä varhaiskasvatusta. Vaikka lapsia on vähemmän, ei ole ollut yhtään tylsää päivää. Päinvastoin, töitä tuntuu riittävän. Olen saanut tehtyä kaikki tammikuusta asti kertyneet kirjaustyöt, vasun päivitykset ja tuen esitykset. Kaikki roikkuneet asiat ja hommat, joita on ollut paljon, koska niitä ei vain koskaan ehdi, kuten turvallisuuskansion läpikäynti. Olen suunnitellut ja järjestänyt oppimisympäristöä sekä luonut uusia oppimismateriaaleja. Se, että on aikaa, tuo myös innostusta työlle. Vaikea tilanne näkyy myös työyhteisössä ja päiväkodin yhteishengessä. Kaikki ovat tässä yhdessä ja ollaan enemmän yhdessä kuin ennen. Töihin on todella kiva mennä! Kukaan ei kulje hartiat sisäänpäin kääntyneenä, vaan katse korkealla ja näin sen pitäisi olla aina! Ei vain nyt poikkeustilanteessa. Koskahan ymmärretään se, että henkilökunnan hyvinvointi on yhtä kuin lasten hyvinvointi? Varhaiskasvatus on valtavan tärkeää ja merkittävää yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta. Mikä on siis tärkeämpää, kuin varhaiset vuodet ja niihin panostaminen?

-Iida

KUVAT // Leena Warén

34 kommenttia

A.S. 21.4.2020 - 02:25

Hyvä kirjoitus! Kovasti tsemppiä ja jaksamista tähän tilanteeseen <3 Teette tärkeää työtä.

Vastaa
iidaafel 21.4.2020 - 06:25

Kiitos kovasti!

Vastaa
Viola__ 21.4.2020 - 08:27

Teette todella tärkeää työtä ja tämän kerron myös jälkikasvuni varhaiskasvattajille. Hyvää pohdintaa kirjoituksessasi Iida ja tämän lisäksi ihanat, valoisat kevätkuvat täydensivät lukukokemuksen. Kaikkea hyvää poikkeusoloihin!

Vastaa
iidaafel 27.4.2020 - 20:13

Voi kiitos todella paljon <3

Vastaa
Karenia 21.4.2020 - 11:29

On muuten hurjia eroja siinä, miten päiväkodit pitää yhteyttä kotona oleviin lapsiin. Osassa hoitajia ei selkeästi kiinnosta millään tasolla kotiinjäävät lapset ja heihin yhteydenpito, vaikka normaalistikin Whatsappiin (joka on siis ryhmässä käytössä) tulee viestejä. Nyt on radiohiljaisuus ja ainoat terveiset ovat olleet se kuinka ihanan rauhallista päiväkodissa nyt on kun ei on pienet ryhmät. Sori nyt vaan, mutta kun itse on aivan romahduksen partaalla työn ja lastenhoidon yhdistämisessä, tämä viesti ei todellakaan ollut se mitä kaipaa. Itse ajattelisin, että videot tai valokuvat päiväkodista (hoitajista, leluista) olisi tärkeää, jotta paluu hoitoon olisi helpompaa. Lapsi ikävöi hoitajia, mutta heistäpä ei mitään kuulu.

Jossain päiväkodeissa sen sijaan lähetellään kotiin terveisiä ja videoita, jaetaan tehtäväideoita ja yhden tutun lapselle laitettiin päiväkodista kaikille omat kirjeet. Voi lapsen riemua tämän saatua kirje!

Joku yhteinen ohjeistus tähän pitäisi saada ja tietysti välineet myös!

Vastaa
Rosanna92 21.4.2020 - 14:38

Itse pk:n hoitajana nyt täytyy tähän kommentoida. Meillä on päiväkodissa kädet täynnä töitä oli tämä poikkeus aika tai ei. Työ on kuormittavaa, melutaso jatkuvasti korkea ja on ongelma lapsia ja perheitä. Palkkaus on surkea. Meillä ei todellakaan käy mielessä että lähetellään kuvia kotona oleville lapsille, että Hei katsokaas mitä nyt tapahtuu täällä. Äitinä huolehdit sen ihan itse, voit jutella lapselle että siellä pk odottaa ja kaverit! Mutta ei todellakaan hoitajia/opeja kiinnosta eikä ole aikaakaan sellaiseen yhteydenpitoon, mitä tässä viittasit.

Vastaa
VO 21.4.2020 - 15:59

Ja itse opena täytyy kommentoida, että vaikka kuinka kädet olisivat täynnä, pätevää päiväkodin aikuista KIINNOSTAVAT kyllä kaikki ryhmän lapset, olivatpa he kotona tai eivät. Eri asia sitten on se, riittääkö sitä aikaa siihen yhteydenpitoon tai onko siihen taitoa tai välineitä – luulen, että monissa taloissa ongelma on ennen kaikkea tämä jälkimmäinen.

Rosanna92:n kommentti oli kyllä sen verran kylmäävä, että melkein suosittelisin harkitsemaan alan vaihtoa.

Vastaa
Rosanna92 21.4.2020 - 16:15

Arvasin, että tulee tällainen kommentti. Mutta tiedän, että kollegani ovat kanssani samaa mieltä. Voidaan puhua korulauseita kuinka paljon vain. Mutta fakta on että hyvin monessa paikassa hoitohenkilökunnan voimat menee selviytymiseen päivästä toiseen, ei siinä todellakaan aleta yhteyttä pitämään kotona olevinaan, eikä se olisi kohtuullista olettaa meiltä. On tapoja ja taloja erilaisia toki, (jos jossain on toisella tavalla niin ok) mutta useimmissa paikoissa meidän perustyö on erittäin vaativaa ja mtn ylimääräistä ei aleta hoitamaan. Voidaan puhua kuinka pitäisi olla asiat ja tunteja päivässä enemmän, henkilöstöä enemmän, pienemmät lapsiryhmät, yms yms mutta asiat ovat kuten ovat, se ei korulauseilla muutu.

Vastaa
Anonymous 21.4.2020 - 19:23

Henkilökunnan tietoteknisiä taidoissa on kokemukseni mukaan paljon eroja.
Siinä, missä toinen laittaa ryhmäviestin kevyesti, toinen jännittää siitä teknisesti suoriutumista vaikka koko päivän ja saattaa silti tarvita siihen vielä jonkun kokeneemman avukseen.

Jos kotona oleva toivoo kuulevansa päiväkodista, hän voi tietysti avata keskustelun ja laittaa oman kuvaviestisovelluksia sinne päiväkotiin. Ilahtuvat varmasti! Ja vastaavatkin.

Tietosuoja-asiat on muistettava poikkeusoloissakin. Päiväkodista ei voida lähettää koteihin valokuvia tai videoita, joissa näkyy kavereita tai aina edes henkilökuntaa. Sellaista se vaan on.

Anonymous 21.4.2020 - 19:25

Eikä mitään kuvaviestisovelluksia (kiitos vaan automaattisen tekstinsyötön)
– ihan kuvaviestit varmasti riittävät 😉

Karenia 22.4.2020 - 08:09

Okei hyvä kuulla tämä. MUTTA koko päiväkodissa on *tällä hetkellä* lapsia kahden käden sormilla laskettava määrä (noin 10% normaalista) ja silti paikalla kaikki hoitajat. Kenelläkään ei ole siis aikaa esim. kysyä kuulumisia Whatsappissa, jossa sitä on tehty normaalistikin? Ryhmän opettajilla ja hoitajilla on siis aivan normaaliarjessa ollut aikaa niitä kuvia kuitenkin ottaa ja laittaa. Ihmettelen että jos nyt lasten suhde aikuisiin on ihan todella pieni, aikaa ei ole? Vai ei vain kiinnosta kuten itsekin sanoit?

Mielestäni yhden pk:n esimerkki, jossa ryhmän huoneesta löytyvä pehmo seikkailee lapsille tutuissa huoneissa ja tilanteissa on loistava esimerkki siitä, miten noin 2min kestävällä toimenpiteellä luodaan kotona oleville lapsille ja vanhemmille tunne siitä, että heistäkin välitetään. Näitä kuvia tulee 2 x viikossa. Ei paha?

Ymmärrän tosi hyvin, että nyt on ihanaa kun on rauhallista ja ehtii tekemään roikkuneita asioita. Mutta jos yhteydenpito perheisiin on tasan 0, tulee paluusta vaikeaa. Tiettyjen lasten kohdalla koko pk-harjoittelu aloitetaan ns. alusta. Mikäs siinä jos tämä on henkilökunnalle ok, mutta voisin kuvitella että nuo pienet jutut helpottaisivat valtavasti paluuta kun lapsella pysyisi päiväkoti jollain tapaa mielessä.

Insinööri 22.4.2020 - 11:03

Ihan veronmaksaja sellainen huomio, että te olette ottaneet lapsenne pois palvelun piiristä, joten ette voi olettaa edes saavamme palvelua. Nyt en ihan käsitä näitä vaatimuksia. Jos joku jää äitiyslomalle ja ottaa lapsen siksi aikaa pois niin ei silloinkaan kysellä kuulumisia viikoittain.

Karenia 22.4.2020 - 12:38

Vaatimuksia? Tietenkään hoitopaikkaa ei voi vaatia, mutta asiaa voi silti ihmetellä. Ymmärtäisin toimintamallin jos henkilökuntaa olisi vähän suhteessa hoidossa oleviin lapsiin. Nyt en ihan ymmärrä kun henkilökuntaa on normaalimäärä ja lapsia 10%. Mitä henkilökunta tekee?

Ja tärkeimpänä kysymyksenä: eivätkö he itse ajattele, että “hei nyt teen tämän pienen, muutaman minuutin kestävän asian, jotta lapsilla säilyy joku yhteys hoitoon ja aloitus on isolla porukalla helpompaa kun se tulee”. Siis ihan ihmettelen lähinnä sitä, että miksi NYT on vähemmän (siis ei mitään) yhteydenpitoa vanhempiin kuin normaalitilanteessa, jossa päiväkodissa on varmasti aivan todella kiireistä kun lapsia on 90% enemmän kuin nyt.

Tämä pureutuu mielestäni siihen, että päiväkoti ole vain paikka jonne lapset jätetään. Se on paikka, jossa lapsi luo (toivottavasti) merkityksellisiä suhteita lapsiin sekä aikuisiin. Jossa lapsi oppii uusia asioita. Jossa hänestä välitään ja hänelle toivotaan hyvää.

Mutta toki. Jos lapsi on vain yksi energiasyöppö ja yksikkö niin todella ymmärrän, että nyt kun maksuja ei tule, tuohon yksikköön ei haluta panostaa noin 5 minuuttia/viikko.

Insinööri 22.4.2020 - 15:09

Eli edelleen vaadit palveluita, joiden piiristä itse olet lapsesi pois ottanut. Nimenomaan vaadit. Todennäköisesti myöskään niille lapsille, jotka normaalisti jäävät pois päikystä, ei lähetellä viikkoviestejä.
Varhaiskasvatuksessa ei ole käytössä etämallia eikä velvollisuutta saati valmiuksia järjestää etä-opetusta.
Ei normaalitilanteessakaan järjestetä etäyhteyksillä varhaiskasvatusta, jos ei ole esim haettu päivähoitopaikkaa eli varhaiskasvatuksen piirissä.
Jos koet lapsesi tarvitsevan varhaiskasvatusta, niin vie hänet takaisin päiväkotiin ja maksa siitä.
Käytänteet yhteydenpidossa ovat vaihtelevia ja riippuvat henkilökunnan digiosaamisesta. Koulutus asiaan on vähäistä ja/tai omasta mielenkiinnosta riippuvaista, riittäviä välineitä ei ole ja tosiaan Whatsapp, some jne ei välttämättä ole ne suositeltavat, tietoturvalliset jakelukanavat. Joku ihmetteli miksi ei jaeta yhteystietoja, no ei tietenkään, koska laki estää sen.
Sekin vielä, että tämän pitää olla yhdenvertaista ja kaikilla ryhmän lapsilla ei välttämättä ole omasta takaa mahkuja osallistua etävarhaiskasvatukseen. Lisäksi ei pidä paikkaansa, että päiväkodeissa on nyt täysmiehitys, osa on siirretty toisiin tehtäviin ja kotiin jäädään ohjeistuksen mukaisesti oireiden ilmaantuessa.
Eli ennen kuin vaadit niin mieti vähän laajemmin asiaa.
Ystävällisin terveisin äitinsä päiväkodin it-tuki

elliiiina 22.4.2020 - 18:11

Ehkä jos tässä puhutaan yksityisen sektorin päiväkodista niin asia on näin. Mutta jos puhutaan julkisen sektorin varhaiskasvatuksesta niin kyseessä on myös laajempi sosiaalipoliittinen huolenpitotehtävä ja suomalaisen yhteiskuntamme valinta pitää erityistä huolta lapsista. Ja olisi todella huolestuttavaa, että tämä huolenpito lapsista olisi sidoksissa siihen ovatko hänen vanhempansa maksaneet varhaiskasvatusmaksun vai hoitavatko lasta terveysturvallisuuden vuoksi kotona. Käytännössä päiväkodit ja niiden ammattitaitoinen henkilökunta ovat perheen oman lähipiirin lisäksi taho, joka tuntee parhaiten lapsen tarpeet. Tässä korona ajassa pitäisi korostua yhteisvastuu ja kieltämättä ei tule muutamasta näistä näkökulmasta se mieleen…

Rosanna92 22.4.2020 - 18:39

Yksityisiä ja kunnallisia päiväkoteja koskee sama varhaiskasvatuslaki, jonka mukaan työtä tehdään. Etkä voi rajata noin, että yksityisellä ei jokin asia koske, siellä on erittäin paljon suomalaisia lapsia ja niitä rakentuu jatkuvasti lisää.

Huolenpito ja vastuu lapsista koskee vain lapsia ketkä ovat hoidossa. Se ei myöskään olisi ammatillista lähteä perheeltä tiedustelemaan miten kotona menee. Vaikka kuinka kaunis ajatuksena olisi, niin fakta on se, että henkilökunta tekee työtään ja ammattilisuus pitää säilyttää. Moni asiakasperhe kokisi sen myös asiattomana ja loukkaavana, että pk:n tädit häiritsee ja on liian tuttavallisia. Meille ei kuulu teidän kodin asiat kun lapsi ei hoidossa ole. Meillä on myös omat perheet! Ja huoli ja vastuu heistä.
Todella kiittämätöntä tällainen valitus ja vastuutonta omien ongelmien ulkoistaminen pk henkilöstön niskaan.

Rosanna92 22.4.2020 - 16:12

Insinööri vastasikin oikein, lue ne huolella. Yhteydenpito on oikeastaan aika absurdi ajatus, en oikeasti tiedä mitä esimieheni sanoisi jos alkaisin soittelemaan saati laittelemaan viestejä “mitä sinne kotiin kuuluu?” Se ei ole meidän asia eikä työaikaa sellaiseen aleta käyttämään. Kun lapsi ei ole hoidossa, hän ei ole eikä meillä ole hoitovastuuta hänestä. Ja, kiinnostaako se meitä miten teillä siellä kotona sujuu. En kehtaa edes vastata,tiedät vastauksen itsekin.

Karenia 22.4.2020 - 20:06

Huh hurja asenne. Eli huonostivoivat lapset jäävät oman onnensa mukaan, koska te ette saa olla yhteydessä? Mitä ihmettä?

Edelleenkin painotan: kyseisessä päiväkodissa on TÄYSI miehitys ja 10% lapsista. Tiedän tämän faktana. Lisäksi: normaalitilanteessa pk lähettelee viestejä, mutta nyt ei ole kuulunut mitään. Missä on logiikka? Voisiko joku selittää? Itse mietin, että jos minulla olisi vain 10% työtehtävistä niin aikaa jää kyllä ylimääräiseen (jota yhteydenpito ei edes ole, sillä sitä on aiemmin tehty yhteisessä whatsapp-ryhmässä). Insinöörille vielä: koko ryhmän kaikki perheet ovat tuossa samassa ryhmässä eli kyllä kaikilla olisi mahdollisuus osallistua viesteihin (ja toisillemme olemmekin niitä lähetelleet) tai hoitajien terveisiin. Ja nyt puhutaan 2 viestistä. Tai edes yhdestä. Ei mistään “varhaiskasvatuksesta”.

Mutta… Tämä kyllä kiinnostavalla tavalla kertoo, että myös tälle alalle mahtuu ihmisiä, joita ei kiinnosta muu kuin ruksata boksiin, että hommat on tehty. Muu ei kiinnosta ja minimillä mennään.

P.S. Olen tosiaan miettinyt lapsen viemistä päiväkotiin, mutta päiväkodin henkilökunta on todella kovasanaisesti painottanut ettei lasta saa tuoda jos pystyy tekemään etätöitä.

Rosanna92 22.4.2020 - 20:25

Selvä ne sitten jäävät, en jaksa rautalangasta enempää vääntää. Jos lapsesta on huoli miten kotona selvitään on lain mukaan tehtävä lasu ilmoitus ja apua saa sitten kautta jos tarvis. Ketä kiinnostaa mitä siellä kotona leikitään tai syödään, jestas. Eihän meillä muuta mahtuiskaam päivään jos mietittäisiin “mitähän se otto poika tekee äidin kanssa tänään kotona? Entä se yks kuka on sairaana? Entäs se vanha hoitolapsi ketä kiusasi muita?” Hoidatte miten hoidatte mutta ei meitä kiinnosta kun ovi menee kiinni ja menette kotiin, tehkää mitä lystäätte.

_Ninni_ 23.4.2020 - 06:53

Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksessa työskentelevänä luen yllä olevaa keskustelua kyllä todella ihmeissäni. Meilä Helsingissä on ohje, että kotona oleviin eskarilaisten perheisiin ollaan viikottain yhtedessä puhelimitse ja muunkin ikäisten perheisiin ainakin kerran nyt poikkeusolojen aikana. Oman päiväkotini henkilökunta on kyllä aidosti kiinnostunut lasten ja perheiden kuulumisista sekä huolissaan siitä, kuinka perheet jaksavat tässä poikkeustilanteessa. Olemme olleet kaikkiin perheisiin yhteydessä puhelmitse jo useamman kerran ja on ollut täysin luonteva kysellä, mitä kotiin kuuluu? Samaahan me kysellään tavallisessa arjessa viikottain.

Meiltä lähtee viikottain videotervehdyksiä, instagramia päivitetään, viikkokirjeet kulkee ja instagram päivittyy. Ensi viikolla aloitetaa teams tapaamiset lasten kanssa, jotta hekin pääsevät näkemään toisensa.

Meillä on hurjan vähän lapsia paikalla ja kaikkeen yllä olevaan on hyvin aikaa (ja halua), vaikka osa henkilökunnasta on siirretty toisiin tehtäviin tai on poissa muista syistä.

Uskallan väittää, että pääasiassa varhaiskasvattajat haluavat tehdä ja tekevät lasten hyvinvoinnin eteen paljon tässä poikkeusajassa. Eroja päiväkotien välillä varmasti kyllä on.

Mielestäni vanhemmilla on täysi oikeus ihmetellä, jos päiväkodin yhteydenpito kotiinpäin on niukkaa. Itse laittaisin siitä palautetta vaikkapa päiväkodinjohtajalle.

Ja vielä lisäyksenä: tämän hetkiset maksuhyvitykset perheille eivät mielestäni poista velvollisuutta suutta pitää yhteyttä lapsiin. Perheet toimivat nyt ehkä todellakin tiukoissa tilanteissa ja tekevät erilaisia järjestelyjä, jotta voivat pitää lapset kotihoidossa hallituksen suosituksen mukaisesti. Perheitä pitää kaikin tavoin tukea ja kiittää siitä, että he tekevät osansa koronan torjumisessa.

Rosanna92 23.4.2020 - 16:12

Ja sädekehä kiiltää 😀 Huhheijaa. Kerro vielä miten lahjoitat palkastasi osan hyväntekeväisyyteen ja autat heikompiosaisia. Ja teidän työpaikalla hoitajat eivät käy edes kahvitauolla vaan lapsille omistaudutaan koko päiväksi ja vanhemmista ei puhuta pahaa.
Lehmät lentää.
Meidän pk hoitaa lapset erittäin hyvin ja lämmöllä ja kotona sen tekevät heidän huoltajat. JA lapset kasvatetaan maailman kansalaisiksi ❤️ Näinä aikoina kun ihmisiä maailmalla kuolee on meidän ajatukset ja huoli heissä. Myös lääkäreitä ja hoitajia on kuollut, lisää uhreja tulee jatkuvasti. Ystäviäni asuu myös ulkomailla. Minua eikä minun kollegoitani kiinnosta eikä tarvitse kiinnostaa mitä hoitolapsi touhuilee kotona ollessaan. Joku narisi yllä että mitä askartelisi ja kun ei ole jotakin ainetta siihen 🤷‍♀️ Askartele vaikka wc paperista tai tiskirätistä, ei voisi vähempää kiinnostaa. Johan tässä kuolee nauruun.

iidaafel 27.4.2020 - 20:13

Kiitos _NINNI_ allekirjoitan kommenttisi! Näin on kaupunki ohjeistanut. Olemme soittaneet perheille ja kaikki ovat siitä ilahtuneet. Koko päiväkodissa lähetetään viikoittain yhteinen viikon tekeminen viesti. Whatsapp on käytössä ja kuvia ja äänitteitä laitellaan siellä.

Lapset ovat mielessä ja perheet. Toki töissä aika menee nopeasti työtä tehdessä, mutta tottakai he mielessä käyvät ja koen, että se on velvollisuus ja vastuu. Se on tietysti ok, että työpäivän jälkeen sulkee oven, niin teen itsekin ja vaan toisen sitten omalle lapselle.

Ehdottomasti palautetta päiväkotiin, jos mitään ei kuulu.

Pph 23.4.2020 - 19:52

Meillä nimenomaan neuvottu pitämään yhteyttä kotona oleviin lapsiin eri tavoilla. Ja myös päivähoitoon tuominen on vanhempien päätös. Nähtävästi eri sääntöjä eri kunnissa

iidaafel 27.4.2020 - 20:07

Niin kurjaa, että yhteydenpitoa ei ole! varmasti tilanne on sellainen, mihin ei ole voitu varautua ja monet kunnat ovat niin uuden edessä, että ohjeistuksetkin ovat puutteellisia. Tässä itsekin haaveilen postin lähettämisestä, mutta tyssää siihen, ettei päiväkoti maksa postimaksua. Kaikkea tuleekin eteen, mutta ehkä tästä opitaan! Ja jos vain jaksaa, niin kannattaa laittaa päiväkotiin palautetta aiheesta!

Vastaa
Vakan hoitaja 21.4.2020 - 12:41

Plussat ja miinukset hoitajan näkökulmasta:
+ pienemmät ryhmät, joka osaltaan varmasti vaikuttanut siihen että niin paljoa ei ole nuhaneniä kuin yleensä
+ etäpäivä mahdollisuus myös hoitajille, itsellä on tulossa perjantaina etäpäivä jolloin luen ammattikirjan ja teen referaatin siitä
+ ei ole yhdistelty eri päiväkoteja ja omassa ollaan pysytty myös omissa ryhmissä

– kaupungin yt:t, mahdollisesti lomautetaan
– voi myös olla että siirto muihin töihin tulee, koska olen lähihoitaja
– ryhmässä ei saa olla liikaa aikuisia lapsiin nähden “koska näyttää huonolta”. Eli sama liukuhihna tunne säilyy, varsinkin pienillä, vaikka nyt olisi ollut mahdollisuus muuhun, ylimääräiset sitten siivoilee ja pesee leluja (tai opettajat omia hommiaan)

Lisäksi tuohon etävarhaiskasvatukseen: vasuja ovat opettajat pitäneet esim. puhelimitse ja se onnistuu hyvin. Mutta videoiden yms tekemiseen, kotiin viihdykkeeksi, niin niihin tarvittaisiin meidän talossa ainakin lisäkoulutusta. Työkaveri myös totesi hyvin että jos päivähoitomaksuja ei peritä niin miksi pitäisi ilmaiseksi saada? Kuulumisten kyselyt yms ymmärrän, mutta kaikki extra on aina myös extra työtä meille. Ja huom! Jottei kukaan pahoita mieltään, niin nämä oli minun ja meidän talossa olleita mietteitä. Ihanaa että jossain jaksetaan pitää vaikka joka päivä jotain videoaamupiirejä, mutta meillä ei niin tehdä.

Vastaa
iidaafel 27.4.2020 - 20:04

Kiitos kommentista! Samaistun mainitsemiisi asioihin. Meilläkin lelut on pestävä viikottain, pidetään vasuja puhelimitse tai tehdään viikkoviestejä. Joten vaikka henkilökuntaa on, tuntuu silti ettei sitä ole, koska hommaa on paljon. Ja henkilökuntaa on koulutettu myös siivoamaan yleisiä tiloja tms.

Ja ymmärrän hyvin tämän asian, että miksi tuottaa etävarhaiskasvatusta, kun ei ole etävelvollisuutta ja perheet eivät maksa varhaiskasvatuksen palveluista. Vaikeita juttuja!

Vastaa
N o o n n a 21.4.2020 - 22:00

Kiitos, tärkeä aihe!

Mulla on vähän suru puserossa siitä, miten meidän rakas ja ihana pk on kuin kadonnut meidän elämästä koronan takia.
Ymmärrän, mikä on tilanne, olen itse myös kasvatusalalla perusopetuksessa.
Lapseni on kolme ja hänellä on kaksi kotia. Kummassakin yksi aikuinen, joka työskentelee kotona. Kyllä, olen tästä kiitollinen. Olemme olleet terveinä. Siitä myös kiitollinen.

Helsingin kaupungin yhteys meihin: ilmoittakaa poissaoloista. Tutut aikuiset tekivät pääsiäislaulun Instagramiin. Tiedän, että he tekevät sen, mitä vain voivat, koska olosuhteet. Vasut siirretään. Sähköpostissa tippuu läjittäin virikkeitä ja puheterapeuttien ohjeita 3-6-vuotiaille. Luin niitä ja mietin, että mitähän v*ttua.

Ohjeet ovat maailmasta, jossa me emme elä. Perheille, joissa on asioita, joita en ikinä olettaisi oppilailtani löytyvän kotoa. Meillä ei ole katuliituja, höyheniä, printteriä, sisällä tilaa juosta, värillistä viikko-kuvaa jne. Me emme askartele tunnekuvakortteja, sillä meille ei tule lehtiä, joista leikellä niihin kuvat.

No, ei tämä siihen kaadu. Kaikella ymmärrykselläni sanoitan, ennakoin, piirrän päiväohjelman, luen, raivaan tilaa pomppia ja pompotella palloja, rymyämme metsissä ja tappelemme eteisessä, onko hanskat tismalleen samalla lailla kummassakin kädessä. Kiroilen, pyydän anteeksi, kerron että koetan harjoitella kauniimpien sanojen käyttöä. Itken yksin vessassa, kun lapsi katsoo piirrettyjä. Päässäni raksuttaa, olemmeko laulaneet, syöneet 3h välein, liikkuneet 3h päivässä. P*skinta on yksinäisyys. Ja tätä on edessä vielä todella kauan.

Haen tukea perheeni jäseniltä, jotka ovat satojen kilometrien päässä koronaeristyksissä. Kaikkein tärkeimmät: tunne jaetusta kasvatuksesta, päivittäiset kuulumiset ja ilonaiheet, puuttuvat päiväkodin kanssa.
Tuttujen vaka-aikuisten kannustus ja perheen tilanteen tukeminen poimimalla ihan pari juttua tärkeimmiksi, se puuttuu.

Mitä mä toivoisin? Esimerkiksi sitä, että niitä vasuja voitaisiin pitää jatkossa etänä tilanteissa, joissa aikaa on muuten vaikea sopia!

Toivoisin, että päiväkoti kertoisi koteihin vaikka pari tuttua laulua, joita ovat laulaneet aamupiirissä. Ne voisin etsiä YouTubesta ja kuunnella ja laulaa lapsen kanssa.

Tai että viikkoviestien loputtua kokonaan, tulisi viesti vanhemmille, että voisitte laittaa lapset tekemään toisilleen videoterveisiä, kas tässä toistenne osoitteet. Tehkää, jos haluatte.

Nyt me pidetään pk-ryhmän kuvaa seinällä ja muistellaan, kuka kukin on.

Vastaa
elliiiina 22.4.2020 - 18:02

Meillä on lapsi ollut kotihoidossa pois tarhasta suosituksen alkamisesta saakka. Itse myös havahduin ihan viime päivinä siihen ettei lapsemme tarhasta (Helsingin kaupungin yksikkö) ole kuulunut mitään muuta kuluneen taukokuukauden aikana kuin: yleinen viesti kaikille poissaolojen ilmoittamiseksi. Ymmärrän, että tarhan henkilökunnalla on nyt paljon muuta mietittävää. Mutta toisaalta siellä oli myös suht reilusti henkilökuntaa suhteessa lapsiin erityisesti maaliskuun vikat viikot. Huolestuttaa niiden lasten ja perheiden osalta, joilla ei ole jaksamista tai osaamista mukavan ja suht virikkeellisen päivärytmin luomiseksi. Ollaanko edes näihin perheisiin yhteyksissä tarhasta käsin?

Vastaa
iidaafel 27.4.2020 - 20:00

On kyllä harmillista miten vaihtelevaa yhteydenpito on päiväkotien välillä kunnissa ja sitten kuntien välillä. Ohjeistukset vaihtelee paljon.

Varmasti vinkeissä on hyvä tarkoitus. On vaikea tietysti kohdentaa niitä yksilöllisesti. Sen tietysti toivoisi sitten olevan sen oman päiväkodin tehtävä.

Ja harmi, että vastuu jää vanhemmille tässäkin. Esim. vaikka palautteen laittaminen tilanteesta ja yhteydenpidon pyytäminen.

Tiedä mikä sitten päiväkodin henkilökuntatilanne on, jos yhteydenpitoon ei ole pystytty.

Vastaa
iidaafel 27.4.2020 - 20:02

Pakko sanoa se, että päiväkodissa ei tietysti voi videoida lapsia tai soittaa videopuhelua perheisiin, joissa näkyisi muita lapsia. Eikä saa antaa yhteistietoja, numeroita tai osoitteita. Eli siltä osin asia on vanhempien vastuulla selvittää päiväkotikavereiden tiedot ja sopia videopuheluista heidän kanssa yms.

Vastaa
Insinööri 22.4.2020 - 16:35

Hieno kirjoitus! Kiitos, että kerrot päivähoidon mietteitä tämän tilanteen keskellä.

Todella hienoa, että joissain päiväkodeissa ja ryhmissä on ollut aamupiirejä etänä sekä muita juttuja mutta on kohtuutonta vaatia sitä jokaiselta ryhmältä osaamisen, ajankäytön, välineiden (mm.kamerat ja ohjelmat/lisenssit) sekä muiden resurssien saatavuuden ja vaihtelevuuden johdosta. Paljon on tässä tilanteessa muutakin taatusti mielenpäällä.

Toivon kaikille tässä tilanteessa jaksamista ja ymmärrystä toisia kohtaan 🙂

Vastaa
iidaafel 27.4.2020 - 19:55

Kiitos kovasti!

Vastaa
Tara_ 26.4.2020 - 10:50

Mielenkiinnolla luin miten erilaisia tapoja tämä korona-aika on päiväkoteihin tuonut. Itse työskentelen opettajana yhdessä Uudenmaan suuressa kaupungissa ja meille on kyllä tullut ihan ylemmältä taholta ohjeet miten pidetään yhteyttä kotona oleviin lapsiin. Perheisiin tulee olla yhteydessä viikottain ja nyt uutena ohjeistuksen on tarjota perheille ns. Happihyppelyitä eli mahdollisuus tavata pk:n työntekijöitä ulkona ja käydä läpi kuulumisia. Tietenkin tässä otetaan huomioon päiväkodin henkilökuntatilanne, mutta ainakin meidän talossa työntekijöitä on liikaa suhteessa lapsiin ja ylimääräistä aikaa on.
Meidän talossa jo alusta asti mietittiin miten voisimme olla yhteydessä kotona oleviin lapsiin. Ja kyllä meitä aidosti kiinnostaa mitä lapset kotona tekee ja mitä heille kuuluu. Soitamme joka viikko/joka toinen viikko lapsille videopuhelun ja kyselemme kuulumisia. Tietenkin olemme ensin vanhempien kanssa sopineet onko soitto ok. Ja ihan jokainen lapsi ja vanhempi ovat olleet iloisia soitosta! Lisäksi olemme perustaneet you tube-sivuston johon teemme viikottain videoita. Ketään työntekijää ei pakoteta videoissa esiintymään vaan he tekee jotka haluavat. Ja ei meilläkään kaikki osaa käyttää digitaalisia sovelluksia, mutta he jotka osaavat auttavat muita. Tämä aikahan on loistava tilaisuus opetella uutta! Itsekin olen innostunut videoiden teosta ja editoinnista ja jatkossa tulen tekemään niitä myös lasten kanssa. Lapset ovat pitäneet todella paljon videoistamme ja eräs vanhempi kertoi, että hänen lapsensa haluaa katsoa aina nukkumaan käydessään meidän työntekijöiden tervehdysvideon. Pieni teko meiltä työntekijöiltä, mutta suuri vaikutus lapsiin.
Sinulle Rosanna92 :toivottavasti olet vain joku joka haluaa lietsoa kiukkua keskustelupalstoilla. Jos olet todellinen henkilö toivon, että vaihdat alaa ja nopeasti. Sääliksi käy ne lapset jotka ovat sinun hoiteissasi. Tuon kaltaiset ajatukset eivät kuulu ammattikasvattajalle. Sinun kuuluu olla kiinnostunut hoitamistasi lapsista ja heidän hyvinvoinnistaan.

Vastaa
iidaafel 27.4.2020 - 19:54

Varmasti kunnat ohjeistavat todella eri tavoin. Helsinki on nyt ohjeistanut olemaan puhelimitse yhteydessä kerran kevään aikana ja esiopetuksessa puolestaan pitää pitää videotuokio viikottain. Eri laiset ohjeet ajavat perheitä eri arvoiseen asemaan.

Mutta hyvä paikka oppia ja lähteä kokeilemaan uutta, kuten sanoit! Ja mahtavia ideoita onkin ympäri somea tullut esiin, olen vain ihastellut!

Olen lukenut näistä happihyppelykävelyistä ja hieman suhtaudun varovaisesti, aivan ihana idea, mutta jotenkin tulee ajatus, että mikä pointti on olla kotona, jos tapaa päiväkodin työntekijää, sillä siinähän tulee kontaktia ja tartuntariskiä.

Vastaa

kommentoi postausta