Home » Lastentarhanopettajan arkea

Lastentarhanopettajan arkea

by Iida Åfeldt

Valmistuin lastentarhanopettajaksi Helsingin yliopistosta keväällä 2015. Aloitin työt Helsingin kaupungilla jo vuonna 2014 alkuun epäpätevänä opettajana ennen kuin sain opinnot päätökseen. Ensimmäisessä lastentarhanopettajan työssäni olin ollut ainut hakija paikkaan. Vaikka olin epäpätevä, niin sain paikan, koska muitakaan ei ollut.

Olen ollut työssä lähes kokoaikaisesti neljä vuotta. Välissä olen vaihtanut maisemaa ja käynyt töissä Nurmijärven kunnassa, mutta tällä hetkellä olen vakituisessa virassa Helsingin kaupungilla.

Ensimmäisenä vuotena olin aika poikki. Vaadin itseltäni aivan liikaa. Kaiken olisi pitänyt mennä kuten yliopistossa neuvottiin ja todellisuus oli aivan muuta. Tuntui, että en osaa yhtään mitään. En osaa suunnitella jumppia, vetää musiikkituokiota, draamaa, kirjallisuutta ja keksiä aina jotain kädentöitä ja askarreltavaa. Ja 1,5 vuoden jälkeen koin työuupumuksen ja masennuksen. Olin kuukauden sairaslomalla töistä.

Edelleen kahdeksan tuntisen työpäivän jälkeen on aika puhki. Nautin lasten kanssa olemisesta, muttei se riitä. Työpäivän aikana antaa ihan kaikkensa niille pienille tyypeille. Joskus huomaa, ettei ole edes muistanut käydä pissalla, juoda lasia vettä saatika, että ehtisi katsoa omaa henkilökohtaista puhelintaan. Olenkin alkanut haaveilla työstä, joka olisi helpompaa. Saman rahan voisi saada todella paljon “vähemmällä” työllä. Lastentarhanopettajan ammatissa palkka ja työn vastuu ei kohtaa. Palkkani on 2300€, josta saan 1700€. Palkkalla elää nipin napin ja tili on tyhjillä aina ennen seuraavaa palkkaa. Rahan käyttö tulee suunnitella ja huolettomasti ei voi elää. Rahasta on jatkuva stressi. Lastentarhanopettajan palkasta kirjoitti todella hyvin myös Juliaihminen.

Lastentarhanopettajan työtä velvoittaa varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Asiakirjoissa määritellään laadukkaan varhaiskasvatuksen kriteerit, johon jokaisella lapsella on oikeus. Opettajalla on täysi pedagoginen vastuu ryhmän toiminnasta. Opettajalla on myös kokonaisvaltainen vastuu, johon kuuluu niin vastuu lapsista, heidän turvallisuudesta, kasvusta, kehityksestä, hyvinvoinnista kuin vastuu lastenhoitajista. Lastenhoitajien kanssa opettaja muodostaa tiimin, jossa opettaja toimii vetäjänä.

Minun tulee tunnistaa lapsen ikään kuuluva kehittyminen ja huomata mahdolliset kehitysviivästymät. Minun tulee tehdä jokaiselle lapselle yhdessä vanhempien kanssa varhaiskasvatussuunnitelma. Tähän kirjotan tavoitteet toiminnalle ja miten toiminnan päiväkodissa on tarkoitus tukea lapsen yksilöllistä kehitystä. Suunnitelmat arvioidaan vuosittain vanhempien kanssa. Minun tulee siis ottaa toiminnan suunnittelussa jokaisen lapsen yksilölliset varhaiskasvatussuunnitelmat huomioon. Tavoitteet tulee näkyä suunnitellussa toiminnassa ja viedä jokaista lasta eteenpäin tukien lapsen kasvua ja kehitystä.

Tämän lisäksi olen tarvittaessa yhteydessä erityisopettajaan, puheterepeuttiin, neuvolaan, lastensuojeluun yms. Kommunikoin vanhempien kanssa päivittäin ja vastaan tiedottamisesta vanhemmille. Omassa päiväkodissa osallistun vielä työvuorojen tekoon, olen yhteistoimintavastaava ja osana johtotiimiä. Lisäksi on monia kokouksissa sovittuja asioita, joita tulee hoitaa sekä työvuoroihin sidottuja työtehtäviä ns. perustyön lisäksi.

Todellisuudessa jokaisen lapsen huomiominen toiminnan suunnittelussa on lähes mahdotonta. Usein on hyvinkin tavallista, että joku henkilökunnasta on lomalla tai sairaana. Lähes poikkeuksetta silloin mennään vajaalla henkilökunnalla, koska sijaisista on valtaisa pula. Eikä aina edes saa ottaa sijaista. Yksi aikuinen vastaa seitsemää lasta. Jos koko päiväkodista puuttuu kyseisenä päivänä seitsemän lasta, on se juuri poissaolevan aikuisen verran, jolloin sijaista ei tarvita käyttöasteiden mukaan. Ryhmäkööt on myös todella suuria. Niitä paisutetaan ja usein lapsia otetaan ylipaikoille. Liian usein päivästä on vain selvittävä. Liian usein lapsia on liikaa ja henkilökuntaa liian vähän.

Henkilökunta väsyy ja poissaoloja on varmasti lisää. Omassa päiväkodissani tilanne on ollut niinkin vaikea, että olemme joutuneet pyytämään vanhempia hakemaan lapset aiemmin pois. Ja voin sanoa, että lähes viikottain toimitaan vajaalla henkilökunnalla. Jos henkilökuntaa on tarpeeksi omassa päiväkodissa, voipi olla, että auttamaan pitää lähteä toiseen päiväkotiin. Viikottain joustetaan, autetaan ja vaihdetaan työvuoroja. Tuollaisina päivinä en voi tehdä työtäni. Laadukas varhaiskasvatus ei toteudu. Niinä päivinä vain pärjätään ja turvallisuus on etusijalla. Lisäksi henkilökunta vaihtuu tiuhaan. En ole koskaan työskennellyt vuotta saman ihmisen kanssa. Ihmiset piipahtavat, toteavat työn olevan raskasta ja lähtevät.

Ja palkka on juuri se syy miksi sijaisia ei saada ja miksi ihmiset ovat niin paljon poissa. Työ sairastuttaa, sillä se on niin raskasta. Ihmiset väsyvät siihen ja kierre on loputon. Kärsimme valtavasta työvoimapulasta. Tottahan se on että raha motivoi. Erityisesti kun se on tasapainossa työn vaativuuden kanssa. Palkka myös kertoo työn arvostettavuudesta. Ja luonnollisesti, jos ihmisellä on enemmän rahaa, hänen ei tarvitse murehtia rahasta ja sen riittävyydestä joka kuukausi, jolloin hänellä on vähemmän huolia vapaa-ajalla ja tämä heijastuu työhön. En mitään muuta toivonkaan, kun lisää kunnioitusta lastentarhanopettajille ja palkka sellaiselle tasolle, että se vastaa työnkuvaa ja sen sisältöä. 2300 on hävettävän vähän.

Lastentarhanopettajan työ ei ole pelkkää kurahousujen pukemista. Joka niin väittää, ei taida juuri tietää mitään meidän työnkuvastamme. Me emme vain hengaa siellä lasten kanssa. Me vastaamme mm. seuraavista varhaiskasvatuslaissa määritellyistä  asioista. Edistämme lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia, tuemme lapsen oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista, toteutamme leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa, edistämme sukupuolten tasa-arvoa ja anamme valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa kunkin kielistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa. Lisäksi tunnistamme lapsen yksilöllisen tuen tarpeen ja järjestämme tukea moniammatillisessa yhteistyössä, kehitämme lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, ohjaamme toisen ihmisen kunnioittamiseen, eettisesti vastuulliseen toimintaan, varmistamme lapsen mahdollisuuden osallistua ja saada vaikuttaa sekä toimimme yhdessä huoltajan kanssa lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin parhaaksi ja tuemme huoltajaa kasvatustyössä.

Ja kaikesta yllä mainitusta vastaa opettaja. Hän vastaa sen toteutumisesta lapsiryhmässä. Työ ei ole siis hengailua millään tasolla. Työ on todella vaativaa ja merkittävää, se vaatii monenlaista osaamista. Työmäärä ja työn vaativuus ei kohtaa palkan kanssa. Jotta varhaiskasvatuslaki voi toteutua, tarvitaan parempaa palkkaa, enemmän resursseja ja pienempiä lapsiryhmiä. Palkka on yksinkertaisesti surkea. Se on pysynyt kauan samalla tasolla, vaikka lastetarhanopettajan työnkuva on muuttunut, työmäärä ja vaativuus lisääntynyt.

b7888d1915623dc3290a57034f726810ebe27099.jpg

20 kommenttia

Vierailija 10.3.2018 - 10:22

Kiitos että kirjoitit tämän. T. toinen lto. On hyvä, että asia on noussut nyt tapetille, jospa havahduttaisiin tähän ongelmaan. Työssä uupuminen on monen, niin minunkin, kohdalla aika tuttua. Valitettavaa, kun haluaisi olla tekemässä lapsille hyvää arkea jne, mutta sitä aika pian tuntuu että ei minusta näillä olosuhteilla oikein ole siihen. 🙁

Vastaa
Iidaafel 10.3.2018 - 11:31

Kiitos sulle! Ja ihan samaa mieltä. Haluaa tehdä lapsille hyvän päivän ja antaa hyvää, mutta voimat loppuvat arjessa, jossa ainut tehtävä on selvitä päivästä. 

Vastaa
MB 10.3.2018 - 10:46

Kirjoituksessasi oli hyviä ja tärkeitä pointteja, kiitos että kirjoitit aiheesta. Haluaisin kuitenkin, että palkkakeskustelussa muistettaisiin myös lastenhoitajat, jotka raatavat yhtälailla (ainakin siellä missä itse työskentelen). Itse olen lastenhoitaja (Helsingin kaupungilla v 2010 lähtien) ja tehnyt aiemmin lto-sijaisuuden. Tällä hetkellä teen suuren osan lto:n työtehtävistä ryhmämme lto:n apuna (kuten puolet vasuista) saamatta pennin hyrrää lisää. Meilläkin lto:lla toki on pääasiallinen pedagoginen vastuu, mutta lastenhoitajat toteuttavat arjessa pedagogiikkaa yhtälailla, ei pelkästään lto. Arvostusta ja lisää palkkaa kaivataan siis myös lastenhoitajille ja esimerkiksi rankkaa työtä tekeville erityisavustajille.

Vastaa
Iidaafel 10.3.2018 - 11:34

Kiitos! Oon ihan samaa mieltä, että myös lastenhoitajien palkat ja avustajien palkat pitää nostaa tämän päivän tasolle. Ja he tekevät yhtä tärkeää ja vastuullista työtä ja vastaavat pedagogiikasta opettajan kanssa yhteistyössä. Omassa päiväkodissani on linjattu, että opettaja hoitaa kaikki vasut ja vastaa pedagogiigasta ja ohjaa toiminnan. Tähän suuntaan varmaan ollaan menossa ja vasut pitäisi mielestäni kuulua opettajalle, tai niin olen ohjeistuksesta ymmärtänyt. Mutta on sekin aikanhullua yksin tehdä parhaillaan 24 vasua. 

Mutta ehdottomasti samaa mieltä, ettei riitä pelkkä opettajien palkan nostaminen.

Vastaa
laulau 11.3.2018 - 12:22

Lastenhoitajana sun eri tarvitse tehdä vasuja tai muitakaan lto:n hommia. Älä siis tee palkatta asioita, joita ei sulta vaadita (tai ainakaan kuuluisia vaatia). 🙂 Palkkoja kuuluisi toki fiksata oikealle tasolle ihan varhaiskasvatuksen jokaisessa ammattiryhmässä päiväkodin johtajista avustajiin. Kiitos tästä tekstistä!

Vastaa
Iidaafel 11.3.2018 - 12:25

Kiitos sulle kommentista! Jep juurikin näin, lastenhoitajien työtehtäviin ei vasut kuulu. Eli esimies ei sitten toimi oikein, jos ei ole osannut ohjeistaa.

Vastaa
Zalmiakki 16.3.2018 - 10:42

Hei, kyllä vasut kuuluu myös lastenhoitajille, ainakin Helsingin kaupungilla tämä linjaus. Kävin itse viime keväänä uudesta vasusta koulutuksen ja siellä nimenomaan sanottiin, että lastenhoitajien työnkuvaan kuuluu vasujen teko, sama ohjeistus liitolta ja esimieheltäkin. Vasut valmistellaan yhdessä tiimin kesken, ainoastaan vasu-keskustelut ja kirjaus on nykyään vain lton työtä. Eli vasut ei ole lton yksinoikeus, vaan tiimin yhteinen työ ja kaikki toimii työssään näiden vasujen tavoitteiden mukaan.

Iidaafel 16.3.2018 - 14:51

Kiitos kommentista Zalmiakki! Varmasti käytännöt vaihtelee. Olen itsekin Helsingin kaupungilla töissä. Tiimissä hoitajien kanssa keskustellaan lapsesta enne itse keskustelua ja näin varmistetaan kaikkien näkemys lapsesta, jotta opettaja ei mene pelkkien omien ajatuksiensa kanssa keskusteluun. Opettaja meillä ainakin pitää keskustelut ja vastaa niistä. Kirjaa ne ja on vastuussa, että vasu noudetatetaan eli on näin ollen vastuussa myös hoitajien työstä.

Nettanen 11.3.2018 - 13:57

Todella tärkeä asia! Mä arvostan niiiin paljon lastentarhanopettajia, lastenhoitajia, luokanopettajia, kouluavustajia ja kaikkia lasten kanssa työskenteleviä ihmisiä. Yksi mun blogin luetuimmista postauksista on viime syksynä kirjoittamni teksti siitä, kuin luovuin “hyvästä” työstä, koska en jaksanut sitä henkisesti. En silloin eritellyt tarkemmin mitä työ oli kyseessä, mutta eipä tuo mikään valtionsalaisuus ole, että kyseessä oli luokanopettajan työ. Tunnistan niin paljon noita asioita joita kirjoitit; ne monet koskevat myös luokanopettajan työtä. Pitäisi olla opettajan, sosiaalityöntekijän, psykologin, poliisin ja sairaanhoitajan taidot, silmät selässä ja kymmenen kättä. Pitäisi osata ja pärjätä loppupeleissä tosi yksin. En tiedä onko lastentarhanopettajalla paljon yhteistä työaikaa/tukea lastenhoitajista, mun luokanopella ainakin se kaikki on kyllä omilla harteilla.

Ja toi palkka oli kans ihan järkyttävän huono siihen työmäärään nähden. Mulla tais jäädä käteen 1900 e. Oikeasti sain käytännössä samaa palkkaa opiskeluajan työpaikassa myyjänä. Eihän siinä tiedä et itkeäkö vai nauraa, että asia edes voi olla niin. Mikä voisi olla tärkeämpi työ, kuin huolehtia ja kasvattaa tulevaisuuden toivoja? On todella surullista, että sitä työtä ei arvosta tai että siitä ei makseta kunnon palkkaa.

Vastaa
Iidaafel 13.3.2018 - 16:43

Kiitti Netta! Siis oon lukenut sen sun postauksen ja miettiny, että mikä työ oli kyseessä, vaikka se tekstin pointin kannalta ollutkaan yhtään oleellinen tieto. Mutta sitten ymmärrät varmaan paremmin kun hyvin! Opena pitää olla kaikki ammatit tyyliin yhteensä! Ja luokanopena on tosiaan vielä enmmän yksin. Mutta onneks uskalsit, toivottavasti mä uskallan perässä!

Vastaa
Lto opiskelija 14.3.2018 - 05:49

Hyvä postaus! Sun kannattais lähettää tämä vaikka HSn mielipidepalstalle, saisi lisää näkyvyyttä. Avaat tässä niin hyvin lton työnkuvaa, vastuuta ja arkea, että luulis päättäjillekkin menevän jakeluun tuo työn vaativuuden/raskauden ja palkan epäsuhta.

Vastaa
Iidaafel 15.3.2018 - 16:38

Kiitos! En ollut osannut ajatella! Mutta laitoin tän HSmielipide osastolle menemään. Katotaan julkaistaanko!

Vastaa
Larissa Aleksandra 15.3.2018 - 13:27

Tää on niin totta. Oon ite myös LTO, hain viime keväänä ekaa kertaa opettajan töitä ja olisin päässyt jokaiseen päiväkotiin johon hain. Sama juttu oli kollegallani joka aloitti kanssani samaan aikaan, hänellä oli vielä opinnot kesken mutta silti olisi päässyt jokaiseen hakemaansa paikkaan. Irtisanouduin joulukuussa ja tilalleni palkattiin epäpätevä hakija, jolla on ilmeisesti lastenhoitajan koulutus ja ehkä aikomus hakea joskus opiskelemaan opettajaksi. Kenen tahansa järki sanoo, että jos työntekijöistä on niin kova pula että epäpätevien hakijoiden palkkaaminen on enemmän sääntö kuin poikkeus, pitäisi työn houkuttelevuutta lisätä nostamalla palkkaa. Vaan ei..

Vastaa
Iidaafel 15.3.2018 - 19:55

Kiva kuulla, että säkin oot lto! Tai kiva ja kiva heheh 🙂 Mutta tosiaan töitä saa valita, aina saa töitä ainakin Helsingissä. Omassa talossa just paikka auki ja ei hakijoita, jolloin lastenhoitaja siirrettiin tekee lto sijaisuutta lto palkalla. Ja se on just tyypillistä, että ketä tahansa otetaan, sillä määräaikaiset työsuhteet ei vaadi pätevyyttä. Voi kun herättäs tajumaan oikeesti, että raha motivoi ja liikuttaa..

Vastaa
Ia_ 2.4.2018 - 05:51

Löysin sun blogin tänään (kiitos HS), ja on pakko sanoa, että olet ihan huikea mimmi! <3
Mun on niin vaikea käsittää, miksi lastentarhanopettajilla on niin surkea palkka, vaikka kyseessä on työ, joka jättää ihmiseen pitkän jäljen, ja kaikki se panostus näkyy tulevaisuuden aikuisissa.
Kiitos, että jaot ajatuksesi.

Vastaa
Iidaafel 2.4.2018 - 06:49

Kiitos kommentista ja palautteesta! <3

Vastaa
korhoanna 2.4.2018 - 13:46

Fiksu teksti! Itse valmistuin juuri sosionomiksi, LTO -pätevyydellä ja syksyllä olisi vuorossa työelämään siirtyminen. LTO:n työtä olen miettinyt, ja muutamaa paikkaa hakenutkin, mutta kieltämättä vähän jännittää tuo työmäärä ja palkan suhde.

Vastaa
Iidaafel 2.4.2018 - 15:23

Kiitos! Varmasti jännittää, toivotaan, että aisia olisi muuttumassa. Hienoa, että se on ainakin voimakkaasti esillä! Tsemppiä sinulle

Vastaa
Lastentarhanopettaja Palkka | Mtv3 Uutiset Sää 27.6.2020 - 08:36

[…] Lastentarhanopettajan arkea – Iidan matkassa | Lily – Palkka on yksinkertaisesti surkea. Se on pysynyt kauan samalla tasolla, vaikka lastetarhanopettajan työnkuva on muuttunut, työmäärä ja vaativuus lisääntynyt. Avainsanat: lastentarhanopettaja , päiväkoti , varhaiskasvatuksen opettaja […]

Vastaa
Lastentarhanopettajan Palkka | Satakunnan Uutiset 8.7.2020 - 02:25

[…] Lastentarhanopettajan arkea – Iidan matkassa | Lily – Lastentarhanopettajan ammatissa palkka ja työn vastuu ei kohtaa. Palkkani on 2300€, josta saan 1700€. Palkkalla elää nipin napin ja tili on tyhjillä aina ennen seuraavaa palkkaa. Rahan käyttö tulee suunnitella ja huolettomasti ei voi elää. Rahasta on jatkuva stressi. […]

Vastaa

kommentoi postausta