Home » Päiväkoti -Minkä ikäisenä aloittaa?

Päiväkoti -Minkä ikäisenä aloittaa?

by Iida Åfeldt

Ei varmasti ole mitään yhtä ja oikeaa ikää, jolloin päivähoito on sopiva aloittaa. Jokainen perhe varmasti tekee perhettä parhaiten palvelevan ratkaisun aloituksen suhteen. On niin monia syitä aloitukselle. Toisinaan päivähoito on tukimuoto perheelle, jolla autetaan perhettä jaksamaan. Toisinaan on lapsen edun mukaista, että hän on päiväkodissa.

Henkilökohtaisesti ajattelen, ettei alle 2-vuotias tarvitse varhaiskasvatuksen tarjoamia aktiviteetteja ja isoa ryhmää lapsia ja henkilökuntaa ympärilleen. Itse arvostan kovasti kotihoitoa tai perhepäivähoitoa, joka sopii mielestäni parhaiten pienen lapsen, alle 3-vuotiaan, tarpeisiin. Toki lapsen tarpeet vaihtelevat ja lapset ovat eri ikäisinä hyvin erilaisia. Mielestäni tuon ikäinen lapsi ei jää mistään paitsi, jos hän ei ole päiväkodissa, yhteiskunnan oravanpyörään kyllä ehtii kiinnittyä myöhemminkin. Minun mielestäni siis noin 2-vuotiaana hoidon aloittaminen on ideaalia.

AE5FDCDE-7404-409C-A23B-F6EC5473FBC7.jpegYmmärrän myös erittäin hyvin, ettei lapsen hoitaminen kotona ole kaikille mahdollista, eikä kaikki viihdykkään lapsen kanssa kotona tiettyä aikaa enempää. Ja kuten sanoin, toisinaan on lapsen ja perheen etu, että hän on päivähoidossa. Melko usein hoidon aloittavat ovat omalla urallani olleet vuoden ikäisiä, kun puhutaan alle 3-vuotiaiden aloituksesta. Mutta mukaan on mahtunut myös 10 kk ikäisiä pieniä, jotka eivät osaa edes kävellä. Omallakin kohdalla mitä todennäköisimmin “joudun” vastoin omaa ideologiaani laittamaan lapseni päiväkotiin vuoden ikäisenä. Aina siis perheellä ei ole ns. vaihtoehtoja, vaan taloudelliset syyt voivat olla painavia ja velvoittaa töihin paluuseen. Toki omalla kohdallani vuosi on pitkä aika ja voi olla, että työtilanteeni onkin silloin jotain ihan muuta kuin nyt.

CF517261-F08C-4330-9AA1-190E2384F226.jpeg

Näen varhaiskasvatuksen todella tärkeänä ja lasten hyvinvointia edistävänä asiana. Minusta varhaiskasvatus tasaa oppimistuloksia koulussa ja antaa tasa-arvoisemmat lähtökohdat oppimiselle. Varhaiskasvatuksella on tutkitustikin paljon positiivisia vaikutuksia. Se on ehdottomasti lapsen etu ja oikeus.Varhaiskasvatuksen merkitys lapsen elämää tulisi nähdä koko yhteiskunnassa ja panostaa riittävään henkilökuntaan ja  pienempiin ryhmäkokoihin.

Varhaiskasvatuksen opettajana minun tehtäväni on tehdä lapselle hyvä päivä. Minun on taattava lapsen turvallisuus ja hyvinvointi. Siitä huolimatta monesti ajattelen, että alle 2-vuotiaan päivä on pärjäämistä. Alle 3-vuotiaiden ryhmässä on yleensä 12-15 lasta ja 3 aikuista. Jos mukana on vaikka muutamakin 10 kk ikäinen, joka ei vielä kävele, on henkilökunnan kädet todella täynnä työtä. Yli kolmevuotiaiden ryhmissä taas voi olla 21-24 lasta kolmea aikuista kohden. Isoin ongelma on ryhmäkoot ja henkilökunnan mitoitus.

Vaikka oma ideologiani on tehdä jokaiselle lapselle hyvä päivä, en voi suositella alle 3-vuotiaalle lapselle 10 tuntisia päiviä viisi kertaa viikossa. Enkä kyllä suosittele sellaisia isommillekaan lapsille. Tokikaan aina ei ole mahdollista tehdä lyhennettyä työaikaa tai pitää säännöllisiä vapaapäiviä. Yhteiskunnassa pitäisi vain toimia paremmin työn ja lapsi-arjen yhdistäminen.

-Iida

C7A56F04-5029-4AD7-B5D6-75E4F44D2CAA.jpeg

kommentoi postausta